• En blogg av en grønn bedrift for andre grønne bedrifter

Miljøvennlige og grønne bedrifter

Grønn virksomhet har blitt den nye normalen. Flere og flere mennesker begynner å forstå viktigheten av bærekraftig praksis, og ønsker å etterleve det i sin bedrift. Denne endringen har vært drevet av en økt bevissthet om global oppvarming, naturkatastrofer, miljøforringelse, energibruk og ressursutarming.

Grønn bedrift

Hva det vil si å være en grønn bedrift

En grønn virksomhet er en bedrift som har en positiv miljøpåvirkning og hjelper miljøet. Bedrifter påvirker miljøet av mange årsaker: gjennom sin produksjon, drift, og til og med gjennom sitt forbruk og avhending av produkter og materialer. Alle typer virksomheter kan bli mer miljøvennlige ved å gjøre små endringer i driften som vil bidra til å spare penger, tid eller ressurser.

Det er mange måter bedriftseiere kan sørge for at de har en miljøvennlig virksomhet på. De kan kvitte seg med avfall på riktig måte, de kan bruke energi effektivt, og de kan redusere karbonutslipp (blant annet). Men for å bedre forstå grunnen til hvorfor man skal gjøre alt dette, hjelper det å vite hva fordelene og ulempene er ved det, samt hvordan man gjør overgangen til en grønnere virksomhet.

business-g56bd83265_1920

Det grønne skiftet

Hva er fordelene med å være en grønn bedrift?

Viktigheten av å være grønn er ikke bare miljøvennlig; det er også økonomisk fordelaktig. Miljøet vil på sin side dra nytte av reduksjonen i klimagassutslipp og bruk av fossilt brensel, som kan føre til renere luft og vann. Bedriftens økonomi vil muligens se en lavere strømregning, økt produktivitet, og kanskje viktigst av alt: flere kunder.

Hva er utfordringene og ulempene ved å være en grønn bedrift?

Virksomheter som velger den grønne veien står overfor utfordringer som ofte er vanskeligere enn de deres konvensjonelle motparter fortsetter å møte. Fordi disse grønne selskapene har høye nivåer av åpenhet og offentlig gransking, er det alltid en risiko for fremtidige problemer som søksmål, økonomiske problemer (spesielt når BNP er lavt) og forbrukernes bekymring for kvalitet. Samtidig er det mer ting man må ta hensyn til, enn for de som ikke forsøker å følge retningslinjene for grønne bedrifter. Det vil alltid være viktig med et grønt fokus.

Fordeler

 • Økonomisk

 • Reduksjon av klimautslipp

 • Renere luft og vann

 • Økt produktivitet

Ulemper

 • Offentlig gransking

 • Søksmål

 • Bekymring for kvalitet

pexels-ron-lach-8286633

Bedriftseiere

Hvordan bli en ansvarlig bedriftseier gjennom miljøvennlige strategier?

Bedrifter som ikke gjør nok for å ta vare på miljøet kan finne seg i en tøff situasjon i fremtiden. Faktisk skjer det allerede. Bedriftsansvarsprogrammer er nødvendige for at bedrifter skal ta skritt for å bli en ansvarlig selskapseier og drive en bærekraftig virksomhet.

For å ha en miljøvennlig forretningsstrategi er det hovedsakelig to ingredienser:

 1. Et sett med verdier som er forpliktet til å gjøre verden til et bedre sted, og
 2. Strategier som setter disse verdiene ut i livet på en måte som beskytter naturressurser og sikrer økonomisk levedyktighet for morgendagen

Vi vil nå gi noen mer håndfaste tips til hvilke strategier du kan bruke for å gjøre bedriften din mer miljøvennlig.

Overgangen til en grønnere virksomhet

Hvis bedriften din ikke er grønn, går du glipp av potensielle kunder og fortjeneste, siden grønnhet er den nye normen, og mange velger å kun handle hos miljøvennlige bedrifter. For å hjelpe deg med overgangen til en grønnere virksomhet, har vi skrevet ned noen måter du kan gjøre det på:

 • Finn måter for å bruke mindre energi
 • Reduser mengden matavfall som genereres
 • Bruk fornybare energikilder for å drive bedriften
 • Reduser bruken av plast, da plast kan ta opptil 1000 år å brytes ned
 • Bytt fra kunstige lyspærer til LED-pærer som bruker mindre energi og varer lenger
 • Skap en grønn bedriftskultur, hvor miljøvennlighet settes fremst

Den viktigste handlingen organisasjoner kan ta er å foreta en vurdering av deres nåværende forretningspraksis og identifisere områder hvor de kan forbedres, basert på hvilke punkter som ikke følges så bra akkurat nå. Dette vil hjelpe dem å finne ut hvilken organisatorisk atferd som må endres for å nå målet om å være et grønt selskap.

Det siste fra den grønne bedriftsbloggen

Bærekraftige bedrifter i Norge

Bærekraftige bedrifter i Norge

Et av våre ønsker med denne bloggen er å oppmuntre miljøvern ved å trekke frem bærekraftige konsepter og bedrifter fra tid til tid. Dette gjelder både de store endringene, men også de små som er med på å gjøre den lille forskjellen i den globale innsatsen rundt miljøvern.

I dag har vi tre ganske varierte og interessante eksempler på agendaen: TINE, Flexistore Minilager, og Lyse Energi. Naturligvis er det noen av disse som bidrar “mer” til et bærekraftig samfunn enn andre. Likevel er vi av den mening at innsatsen de alle gjør er like viktig, da de med sitt initiativ viser veien for andre små, mellomstore, og store bedrifter.

La oss se nærmere på de tre ovennevnte og deres konsepter.

TINE AS: Visjonen om bærekraft

TINE AS i Norge har drevet i snart 100 år, og har et stort fokus på bærekraft. Som en av Norges største melkeprodusenter skaper de store forskjeller med små endringer. De sørger for at virksomheten deres er så miljøvennlig som mulig i hvert ledd, enten det er ved å fokusere på innenlands produksjon og lokale råvarer, eller lage resirkulerbare kartonger (og nå skrukorker).

TINE ble i både 2017 og 2019 kåret som den aller mest bærekraftige merkevaren i Norge. Visjonen om bærekraft baner veien for andre firma og selskap som ønsker å minske sitt miljøavtrykk.

Flexistore AS: Minilager i nytt konsept

Flexistore AS har i Estate Nyheter blitt omtalt som Nordens mest moderne minilager. De har klart å skape et minilager i nytt konsept som er app-styrt og har som mål å maksimere effektivitet og bærekraft. Selskapets grønne idé inkluderer grep som delingsøkonomi via deling av digitale nøkler, samt LED-belysning og elektrisk transport.

Flexistore er et eksempel på en virksomhet som kanskje ikke vil ha den største påvirkningen på minsking av verdensutslippet, da det ikke er en produksjonsbedrift. Likevel går de frem som et godt eksempel, og viser at enhver bedrift kan utgjøre en forskjell.

Lyse Energi AS: Grønt skifte

Lyse Energi AS er et norsk energiselskap som er kjent for å ha levert fornybar energi i over 100 år. Fornybar energi er deres største satsingsområde, og som en del av grønt skifte utnytter de vannkraften som genereres Lysefjordens fjell. Deres tjenester som bygger opp under dette målet spenner fra utnyttelse av varme fra søppelforbrenning, til biogass og solceller.

Bli en del av løsningen!

Fremtiden for bærekraft og innovasjon avhenger av deg og din bedrift. Bli en del av løsningen!

TINE, Flexistore, og Lyse viser med sitt eksempel at innovasjon er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Jo mer innovativ en bedrift er, jo mer bærekraftig vil den være. Innovasjon handler om å skape nye ting, tjenester og forretningsmodeller som ikke har eksistert før. Det handler om å gjøre ting bedre, billigere, og mer miljøvennlig enn før.

Bærekraft handler om å redusere vår innvirkning på verden og samtidig forbedre livskvaliteten for alle mennesker. Bærekraft betyr å leve innenfor vår planets midler uten å gå på bekostning av vekst eller livskvalitet for fremtidige generasjoner.

Hvorfor velge “grønne” håndverkere (rørleggere, snekkere, og elektrikere)?

Hvorfor velge “grønne” håndverkere (rørleggere, snekkere, og elektrikere)?

Grønne bedrifter er mer populære enn noen gang. Internasjonale selskaper som Unilever, General Electric, og Adidas er bare noen av de mange organisasjonene og bedriftene som tar steg for å drive mer “grønne” forretninger, altså å minske sitt karbonutslipp.

Håndverkere som rørleggere, snekkere, og elektrikere hiver seg også på denne trenden, og bidrar til at stadig mindre CO2 utslippes i Norge. Vi er kanskje et lite land, og utgjør bare en liten del av det totale utslippet i verden, men likevel har vi også et ansvar å ta del i.

Disse håndverkerne vi prater om har funnet måter å levere tjenestene sine på måter som er bærekraftige og miljøvennlige, uten at det tar noe vekk fra kvaliteten på jobben de utfører.

Fordelene ved å velge grønne håndverkere er altså mange. Her er noen av dem som treffer oss best. Kanskje du finner noen som resonnerer godt med deg også.

1. Reduser avfall og forurens mindre

Den første måten vi kan redusere avfall og produsere mindre forurensning på er ved å sørge for at vi benytter oss av grønne håndverkere når det er mulig. Bedriftene som tilbyr disse opplyser vanligvis om at de har miljøvennlig eller bærekraftig produksjon – ta eksempelvis det biologiske renseanlegget rørleggerfirma VVS24 i Tromsø har vært med å lage i private hjem og offentlige bygg, kalt Biocleaner. De bruker utstyr og materialer som ikke skader økosystemet vårt, som følger gjeldende regler og standarder for utslipp. Slik informasjon er noe du bør se etter på din lokale håndverker sin nettside for å forsikre deg om at de tilbyr miljøvennlige løsninger.

2. Bidra til å utvikle en bærekraftig forsyningskjede

En bærekraftig forsyningskjede er en forretningsmodell som tar hensyn til den miljømessige, sosiale og økonomiske effekten av produktene den produserer. Denne typen forsyningskjede er fokusert på å redusere avfall, minimere ressursforbruk og redusere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Kleskjeden ICANIWILL er et godt eksempel på et selskap som informerer om forholdene rundt sin egen forsyningskjede, og hvordan de sørger for god bærekraft.

For å ha en bærekraftig forsyningskjede, må en bedrift ta ansvar for alle aspekter av driften. Dette inkluderer å skaffe råvarer på en etisk måte, produsere produkter med minimal miljøpåvirkning og produsere dem på en måte som minimerer avfall. Igjen, alle disse tingene er noe du kan forvente å lese om på hjemmesidene til bedriftene du vurderer.

3. God samvittighet

Mens du kanskje ikke kan forvente å komme til himmelen fordi du velger grønne håndverkere til å gjøre jobben, så vil det kunne gi deg bedre samvittighet. Det gir deg en ekstra måte å gjøre ditt for miljøet på, uten at det koster deg flesk. Og det mener vi hos Miljøvernforbundet er en ganske god deal. 

Hvilke internasjonale selskaper er mest miljøvennlige?

Å støtte miljøet er et vanlig tema i dagens samfunn. Hensikten er å bevare og beskytte jorden, noe som betyr at det må sørges for at vi tar vare på alle arter og får slutt på klimaendringene. Disse endringene vil kun skje ved hjelp av at hver enkelt person i samfunnet – ikke bare én bedrift eller organisasjon – blir med på denne bevegelsen.

Men bevegelsen må likevel starte et sted. Vi presenterer noen av de interasjonale selskapene som er mest miljøvennlige, og som går foran som et godt eksempel når det gjelder å “tenke grønt.”

#1. Unilever: Øker bærekraftig livsstil og reduserer utslipp

Unilever er et multinasjonalt selskap som produserer og selger en rekke matvarer og produkter for personlig pleie. Det har vært en av lederne innen bærekraftig livsstil siden det ble grunnlagt på 1930-tallet. Unilevers Sustainable Living Plan beskriver hvordan selskapet har til hensikt å frikoble bedriftsvekst fra dens miljøpåvirkning og øke bærekraftig livsstil for mer enn én milliard mennesker.

Planen tar sikte på å redusere CO2-utslippene med 36% i forhold til hva den var i 2008, samtidig som at den øker mengden fornybar energi som innhentes årlig til 16% i gjennomsnitt. Den håper også å øke resirkuleringen, redusere avfall og forbedre innkjøpspraksis slik at all plastemballasje kan resirkuleres eller gjenbrukes.

Unilevers Sustainable Living Plan er et eksempel på hvordan bedrifter kan bidra til å løse noen av verdens mest presserende bærekraftsutfordringer uten å gå på akkord med vekst.

#2. General Electric: Reduser CO2-utslippene med 60% innen 2050

General Electric (GE) er et multinasjonalt konglomerat som har vært i kraftproduksjonsindustrien siden 1892. I et forsøk på å redusere CO2-utslipp har GE lenge jobbet med en bærekraftig plan. I den nye planen foreslår GE at all sin virksomhet over hele verden kjøres på fornybar energi innen 2050. Det vil også øke bruken av naturgass og kjernekraft.

Selskapet vil investere 6 milliarder dollar i å utvikle fornybare energiprosjekter og andre kilder som ikke produserer klimagasser. Denne innsatsen forventes å kutte CO2-utslippene med 60 % innen 2050, ifølge GEs administrerende direktør Jeffrey Immelt.

#3. Adidas: Bedre fremtid

Adidas er et av de ledende sportsmerkene i verden, og de presser nå på for å bli mer bærekraftige enn de noen gang har vært.

Selskapet har gitt noen betydelige løfter med hensyn til bærekraft. Disse inkluderer deres «Better Future»-plan, som inkluderer å redusere vannbruken med 50% innen 2020-tallet og opprette null-avfallsfabrikker innen 2030.

Adidas-gruppens mål er å være bransjens mest bærekraftige sportsbedrift. De ønsker at dette målet skal gjenspeiles ikke bare i deres produkter, men også i deres leverandørkjeder og forretningsdrift.

Ta fakkelen videre

Selskap som Unilever, General Electric, og Adidas bærer fakkelen mot en bedre og mer miljøvennlig fremtid for hele kloden – men de kan ikke klare det alene. Med inspirasjon fra deres eksempel er det opp til oss å ta fakkelen videre, slik at ikke bare noen få bedrifter, men flesteparten av bedrifter og mennesker jobber for at verden skal bli et grønnere sted å bo.