Bærekraftige bedrifter i Norge

Bærekraftige bedrifter i Norge

Et av våre ønsker med denne bloggen er å oppmuntre miljøvern ved å trekke frem bærekraftige konsepter og bedrifter fra tid til tid. Dette gjelder både de store endringene, men også de små som er med på å gjøre den lille forskjellen i den globale innsatsen rundt miljøvern.

I dag har vi tre ganske varierte og interessante eksempler på agendaen: TINE, Flexistore Minilager, og Lyse Energi. Naturligvis er det noen av disse som bidrar “mer” til et bærekraftig samfunn enn andre. Likevel er vi av den mening at innsatsen de alle gjør er like viktig, da de med sitt initiativ viser veien for andre små, mellomstore, og store bedrifter.

La oss se nærmere på de tre ovennevnte og deres konsepter.

TINE AS: Visjonen om bærekraft

TINE AS i Norge har drevet i snart 100 år, og har et stort fokus på bærekraft. Som en av Norges største melkeprodusenter skaper de store forskjeller med små endringer. De sørger for at virksomheten deres er så miljøvennlig som mulig i hvert ledd, enten det er ved å fokusere på innenlands produksjon og lokale råvarer, eller lage resirkulerbare kartonger (og nå skrukorker).

TINE ble i både 2017 og 2019 kåret som den aller mest bærekraftige merkevaren i Norge. Visjonen om bærekraft baner veien for andre firma og selskap som ønsker å minske sitt miljøavtrykk.

Flexistore AS: Minilager i nytt konsept

Flexistore AS har i Estate Nyheter blitt omtalt som Nordens mest moderne minilager. De har klart å skape et minilager i nytt konsept som er app-styrt og har som mål å maksimere effektivitet og bærekraft. Selskapets grønne idé inkluderer grep som delingsøkonomi via deling av digitale nøkler, samt LED-belysning og elektrisk transport.

Flexistore er et eksempel på en virksomhet som kanskje ikke vil ha den største påvirkningen på minsking av verdensutslippet, da det ikke er en produksjonsbedrift. Likevel går de frem som et godt eksempel, og viser at enhver bedrift kan utgjøre en forskjell.

Lyse Energi AS: Grønt skifte

Lyse Energi AS er et norsk energiselskap som er kjent for å ha levert fornybar energi i over 100 år. Fornybar energi er deres største satsingsområde, og som en del av grønt skifte utnytter de vannkraften som genereres Lysefjordens fjell. Deres tjenester som bygger opp under dette målet spenner fra utnyttelse av varme fra søppelforbrenning, til biogass og solceller.

Bli en del av løsningen!

Fremtiden for bærekraft og innovasjon avhenger av deg og din bedrift. Bli en del av løsningen!

TINE, Flexistore, og Lyse viser med sitt eksempel at innovasjon er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Jo mer innovativ en bedrift er, jo mer bærekraftig vil den være. Innovasjon handler om å skape nye ting, tjenester og forretningsmodeller som ikke har eksistert før. Det handler om å gjøre ting bedre, billigere, og mer miljøvennlig enn før.

Bærekraft handler om å redusere vår innvirkning på verden og samtidig forbedre livskvaliteten for alle mennesker. Bærekraft betyr å leve innenfor vår planets midler uten å gå på bekostning av vekst eller livskvalitet for fremtidige generasjoner.