Hvilke internasjonale selskaper er mest miljøvennlige?

Å støtte miljøet er et vanlig tema i dagens samfunn. Hensikten er å bevare og beskytte jorden, noe som betyr at det må sørges for at vi tar vare på alle arter og får slutt på klimaendringene. Disse endringene vil kun skje ved hjelp av at hver enkelt person i samfunnet – ikke bare én bedrift eller organisasjon – blir med på denne bevegelsen.

Men bevegelsen må likevel starte et sted. Vi presenterer noen av de interasjonale selskapene som er mest miljøvennlige, og som går foran som et godt eksempel når det gjelder å “tenke grønt.”

#1. Unilever: Øker bærekraftig livsstil og reduserer utslipp

Unilever er et multinasjonalt selskap som produserer og selger en rekke matvarer og produkter for personlig pleie. Det har vært en av lederne innen bærekraftig livsstil siden det ble grunnlagt på 1930-tallet. Unilevers Sustainable Living Plan beskriver hvordan selskapet har til hensikt å frikoble bedriftsvekst fra dens miljøpåvirkning og øke bærekraftig livsstil for mer enn én milliard mennesker.

Planen tar sikte på å redusere CO2-utslippene med 36% i forhold til hva den var i 2008, samtidig som at den øker mengden fornybar energi som innhentes årlig til 16% i gjennomsnitt. Den håper også å øke resirkuleringen, redusere avfall og forbedre innkjøpspraksis slik at all plastemballasje kan resirkuleres eller gjenbrukes.

Unilevers Sustainable Living Plan er et eksempel på hvordan bedrifter kan bidra til å løse noen av verdens mest presserende bærekraftsutfordringer uten å gå på akkord med vekst.

#2. General Electric: Reduser CO2-utslippene med 60% innen 2050

General Electric (GE) er et multinasjonalt konglomerat som har vært i kraftproduksjonsindustrien siden 1892. I et forsøk på å redusere CO2-utslipp har GE lenge jobbet med en bærekraftig plan. I den nye planen foreslår GE at all sin virksomhet over hele verden kjøres på fornybar energi innen 2050. Det vil også øke bruken av naturgass og kjernekraft.

Selskapet vil investere 6 milliarder dollar i å utvikle fornybare energiprosjekter og andre kilder som ikke produserer klimagasser. Denne innsatsen forventes å kutte CO2-utslippene med 60 % innen 2050, ifølge GEs administrerende direktør Jeffrey Immelt.

#3. Adidas: Bedre fremtid

Adidas er et av de ledende sportsmerkene i verden, og de presser nå på for å bli mer bærekraftige enn de noen gang har vært.

Selskapet har gitt noen betydelige løfter med hensyn til bærekraft. Disse inkluderer deres «Better Future»-plan, som inkluderer å redusere vannbruken med 50% innen 2020-tallet og opprette null-avfallsfabrikker innen 2030.

Adidas-gruppens mål er å være bransjens mest bærekraftige sportsbedrift. De ønsker at dette målet skal gjenspeiles ikke bare i deres produkter, men også i deres leverandørkjeder og forretningsdrift.

Ta fakkelen videre

Selskap som Unilever, General Electric, og Adidas bærer fakkelen mot en bedre og mer miljøvennlig fremtid for hele kloden – men de kan ikke klare det alene. Med inspirasjon fra deres eksempel er det opp til oss å ta fakkelen videre, slik at ikke bare noen få bedrifter, men flesteparten av bedrifter og mennesker jobber for at verden skal bli et grønnere sted å bo.