Om

Vi startet med vår egen bedrift hvor vi ønsket å gjøre produksjonen og frakten av produktene grønnere. Når vi var ferdig med denne prosessen så skjønte vi at dette var det flere som antakelig trenger hjelp med.

Vi har derfor satt en målsetting om å gjøre våre samarbeidsbedrifter og andre bedrifter mer grønnere og hjelpe de med en bærekraftig produksjon.

En grønnere hverdag for alle

Starter vi med bedriftene så kan utviklingen ta riktig retning fortere. Vi ønsker derfor å legge fokuset på våre samarbeidspartnere og bedrifter samt gjøre disse grønnere.